Speciallæge i Almen medicin

Uddannet Speciallæge i Almen medicin 2018

Jeg er uddannet praktiserende læge – sådan én alle er tilknyttet og går til ved sygdom.

Samlet set har jeg 10 års erfaring fra det offentlige sundhedssystem. Jeg har derfor set og behandlet en bred gruppe af patienter og sygdomme. På sygehuset har jeg været ansat i 7 forskellige specialer herunder i intern medicin,  ortopæd- og tarmkirurgiske afsnit, en børneafdeling, forskellige psykiatriske afsnit og afdelingen for kvinder og gravide.

Foruden dette har jeg haft et forskningsår på endokrinologisk afdeling i Århus.