Uddannet akupunktør fra Akupunkturakademiet i Århus i 2007

Balance er kodeordet

Min tilgang til sundhed er stærkt præget af tankegangen fra kinesisk medicin.

I kinesisk medicin har man en meget dybere forståelse af, at krop, sind og sjæl hører sammen, er uadskillelige og påvirker hinanden gensidigt. I denne lære har hvert “organ” nogle følelser og et sjælsaspekt koblet til sig. Overdrevne eller meget undertrykte følelser kan således give anledning til fysisk ubalance i det tilknyttede organ. Omvendt kan en fysisk ubalance i et givent organ give ophav til følelser, som man måske ikke helt ved, hvor kommer fra eller kan adressere.

Samtidig handler kinesisk medicin ufattelig meget om balance. Der skal være balance mellem yin og yang, mellem kulde og varme og ikke mindst mellem væren og gøren.

I mine behandlinger er det mest teorien fra kinesisk medicin, som anvendes. Enkelte gange bruger jeg tillige øreakupunktur, hvis det skønnes nyttigt.